Zakelijk

Fancy Fair op Rozenstein: een uniek evenement

Zondag 28 november organiseerde de Golfweekcommissie samen met de Business Club ‘de Fancy Fair’. Hier is natuurlijk een hele voorbereiding aan vooraf gegaan. De kar werd getrokken door Pawlik Snel, voorzitter van de Golfweekcommissie en lid van de Business Club. De te verkopen artikelen werden – bijna allemaal gratis – ingezameld; de publiciteit rondom het evenement werd in gang gezet en tijdens de Algemene Vergadering van 15 november deed Pawlik een inspirerende oproep aan de leden om toch vooral dit unieke evenement te bezoeken.

Met een druilerige dag in het vooruitzicht en met de warmte binnen in het clubhuis (het tochtte flink door) was het een drukte van belang. Uiteraard werden alle coronamaatregelen, waaronder de mondkappen strikt nageleefd.
Een vijftal kramen stond in het clubhuis opgesteld. De looproute ging in eenrichtingsverkeer na  controle van de QR-code via de proruimte, de gang langs de nog in aanbouw zijnde wc’s naar de hal. Hier begon de rondgang met de verkoop van allerlei golfattributen, zoals ballen, handschoenen, tees, en sokken. Om vervolgens het restaurant  binnen te lopen, waar je niet verassend in de val liep van de verkoop van wijnen en champagnes, met daarnaast een tafel waarop diverse  boeken, hockeysticks, Heineken artikelen en parapluis waren uitgestald. Rechtdoor lopend waren de luxe artikelen te vinden: een grote kraam met luchtjes, nagellakjes, bodylotions, grote horloges en dergelijke.  En richting de uitgang naar het terras werden heren- en dameskleding, en cd’s aangeboden. Daarna leidde de route langs twee heren achter de kassa, waar alle gekochte artikelen werden afgerekend.

Maar dat was nog niet alles. Op het terras stonden grote hoeveelheden bloemen, kransen, kerststukjes uitgestald. Tot slot stond onder de tent een vuurkorf  en werd het bezoek afgesloten met een heerlijk glaasje gluhwein, aangeboden door de organisatie.

Die organisatie bestond uit een grote groep vrijwilligers uit onder meer de Golfweekcommissie, de Business Club & Sponsorcommissie en andere enthousiaste leden. Zij  zorgden voor de aankleding, de sfeer en de verkooppraatjes. Het was erg druk, maar de doorstroming verliep prima. Rond 15.00 uur liep het af en werd begonnen met de aftakeling, letterlijk en figuurlijk. Wat een prachtige dag! En de opbrengst, die mocht er wezen. De eerste telling gaf het enorme bruto bedrag aan van 5000 euro. Na een paar kleine betalingen is de netto opbrengst van ruim 4500 euro bestemd voor de financiering van de nieuwe Schaapskooi.

Hulde aan dit grootse initiatief, waar ondanks (of misschien dankzij) de grote bakken regen de leden in groten getale aanwezig waren en wat uiteraard perfect was verzorgd door Thomas en zijn team.