Zakelijk

De Rozenstein Business Club heeft sinds de oprichting in 2015 drie doelstellingen:

  • Een gezellige plek voor onze relaties, en voor de ‘gewone’ leden en actieve pensionado’s van Rozenstein.
  • Een sportieve netwerkomgeving waar ook de sponsoren en bedrijfsleden van de club zich thuis voelen.
  • Een stimulans binnen Rozenstein waardoor op diverse terreinen doelgerichte steun kan worden gegeven.

Vanaf de oprichting in 2015 heeft de Business Club onder andere de jeugd van Rozenstein en competitieteams ondersteund.
Op dit moment wordt voor de club de renovatie van het Schaapskooi paviljoen volledig gefinancierd en gerealiseerd. De voorbereidingen zijn in volle gang en de eerste stappen zijn gezet.

Lees alles over de nieuwe Schaapskooi