Zakelijk

De Rozenstein Business Club heeft sinds de oprichting in 2015 drie doelstellingen:

  • Een gezellige plek voor onze relaties, en voor de ‘gewone’ leden en actieve pensionado’s van Rozenstein.
  • Een sportieve netwerkomgeving waar ook de sponsoren en bedrijfsleden van de club zich thuis voelen.
  • Een stimulans binnen Rozenstein waardoor op diverse terreinen doelgerichte steun kan worden gegeven.

Vanaf 2015 heeft de Business Club onder andere de jeugd van Rozenstein en competitieteams ondersteund.
Op dit moment wordt voor de club de renovatie van het Schaapskooi paviljoen volledig gefinancierd en gerealiseerd. De voorbereidingen zijn in volle gang en de eerste stappen zijn gezet.

Volg het project ‘Schaapskooi’:

De Schaapskooi: van toiletgebouw tot waardig paviljoen 28 november 2021:
Fancy Fair op Rozenstein: een uniek evenement
23 april 2022:
De Business Club gaat bouwen
4 juli 2022:
De Golfweek werkt actief mee aan de Schaapskooi
6 oktober 2022:
De verbouwing van de Schaapskooi is gestart