Vertrouwenscontactpersoon

Bij Rozenstein willen wij dat iedereen zich welkom voelt om op een veilige en prettige manier de golfsport te bedrijven.
Mocht je geconfronteerd worden met seksuele intimidatie, pesten, discriminatie of agressie; weet dan dat niet geaccepteerd wordt. We zijn samen verantwoordelijk voor een klimaat waarbij wij respectvol met elkaar omgaan. In dat klimaat is geen plaats voor ongewenst gedrag. Als je daar toch mee te maken krijgt, dan bieden we je ondersteuning.
Hoe je het gedrag van een ander ervaart, hangt mede af van wie het zegt of doet, op welk moment en met welke (onder)toon. Of het grensoverschrijdend is ervaar je zelf en is voor iedereen anders. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn opmerkingen over afkomst, uiterlijk of seksuele geaardheid. Ook seksueel getinte grapjes, dubbelzinnige opmerkingen of aanrakingen en agressief gedrag kun je als hinderlijk, vernederend of zelfs bedreigend ervaren. Dat geldt ook voor situaties waarbij je buitengesloten wordt.
Word je geconfronteerd met ongewenst gedrag op de Golfclub (of gerelateerd daar aan), probeer daar dan iets van te zeggen. Geef aan dat je niet gediend bent van het voor jou ongewenste gedrag en dat je wilt dat het stopt. Durf je of wil je dit gesprek niet in je eentje aangaan of werkt jouw duidelijk afwijzende reactie onvoldoende, dan kun je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen.
Het bestuur van Rozenstein heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze kan informatie, hulp en advies geven. Ook kan deze persoon bemiddelen en ondersteunen bij het nemen van maatregelen. Alle leden, gasten en personeelsleden van Rozenstein kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht. Je kunt de vertrouwenspersoon als klankbord gebruiken, maar ook met haar steun een gesprek aangaan. De vertrouwenspersoon onderneemt geen actie op eigen initiatief; er is altijd eerst overleg met jou. Je kunt er op vertrouwen dat alles wat je met haar bespreekt volledig vertrouwelijk wordt behandeld.

Contact:

Vertrouwenspersoon Rozenstein Marjo Luitingh Tel.: 06-19110140
Vertrouwenspersoon NGF Janka van der Werf Tel.: 06-20429881
Meldpunt Centrum Veilige Sport Dit nummer is bereikbaar van 8.30 -17.30 uur Tel.: 0900-2025590