Uitleg werkzaamheden onderhoud greens

zaterdag 27 maart 2021 13:58

Wiedeggen = het ontdoen van onkruid door middel van een eg.
Doorzaaien = de fairway voorzien van graszaad.
Verticuteren = het beluchten van de fairways en greens.
Dressen = het voorzien van speciaal zand op de greens.
Verticaalmaaien = de grasmat wordt voordat het maaimes het gras raakt iets om hoog getrokken.
Bezanden = de fairways voorzien van een extra zandlaag om vervilting tegen te gaan.
Rollen = met een machine de greens egaliseren.
Holprikken = beluchten met holle pennen.
Beitelen = de oppervlakte van de greens met stalen grove pennen bewerken.

*Green Deal: het gebruik van pesticiden buiten de land- en tuinbouw is al sinds 2017 verboden, maar er gold voor sportvelden nog een algehele uitzondering op het gebruiksverbod. Op 1 april 2020 is de uitzonderingsregeling aangescherpt. Er gelden nu alleen nog uitzonderingen voor een beperkt aantal plagen, ziekten en onkruiden. Na 2022 verlopen de uitzonderingen. Een goed duurzaam en groen beleid op golfbanen is mede gebaseerd op cijfers. Een opgave van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is dan ook een belangrijk onderdeel van de van de afspraken die in het kader van de Green Deal Sportvelden zijn gemaakt met de overheid.