Detail info over de competitie 2022

woensdag 21 juli 2021 13:58

Zoals jullie wellicht al gezien hebben is de inschrijving voor de NGF Competitie 2022 geopend. Na een periode van 2 jaar droog gestaan te hebben ziet het er naar uit dat de competitie het komende jaar eindelijk weer eens doorgang kan vinden. De NGF competitie (matchplay) voor clubteams begint elk jaar eind maart of begin april en duurt tot medio mei. De definitieve speeldata worden in december door de NGF bekendgemaakt. De competitie is ingedeeld in drie categorieën (18, 27 of 36 holes) en verschillende klassen. Er wordt in beginsel gespeeld op zondag (dames, heren), dinsdag (dames), donderdag (dames senioren) en vrijdag (heren senioren). Op elke speeldag komen er voor een team 6 spelers in actie. Meestal bestaat een team uit meer spelers zodat bij verhindering van één of meer teamleden op elke competitiedag toch 6 spelers kunnen worden opgesteld.

Wie kunnen zich inschrijven voor de NGF competitie?

In principe kunnen alle leden zich hiervoor inschrijven, mits zij voldoen aan de kwalificatie eisen (zie hieronder) en het leeftijdscriterium voor de seniorencategorieën (50 jaar per 1 april van het betreffende competitiejaar), indien men aan een seniorencategorie wenst deel te nemen. In het opgaveformulier (zie website Rozenstein onder Competitie) staan maximale handicaps per categorie. Hogere handicappers tot handicap 36.0 mogen zich opgeven, maar bij de teamindeling zal de Technische Commissie zich in eerste instantie richten op de maximale handicaps per categorie. Daarnaast dient te worden vermeld dat het maximale aantal teams door het bestuur is gesteld op 26, waarbij tevens een maximum van 8 is gesteld op het aantal teams per speeldag (zondag, dinsdag, donderdag of vrijdag). Gezien het feit dat voor het afgelopen jaar 29 teams waren opgesteld, kan de Technische Commissie niet garanderen dat iedereen die zich opgeeft ook daadwerkelijk kan worden opgesteld.

Kwalificatie eisen

  1. Ieder spelend Rozenstein lid komt in aanmerking om deel te nemen aan de NGF competitie.
  2. Een speler moet wel voldoen aan de (leeftijd)eisen die de NGF stelt (voor de reguliere NGF competitie is alleen relevant dat spelers in de senioren competitie per 1 april van het betreffende competitiejaar ten minste 50 jaar zijn).
  3. De speler heeft een WHS handicap van maximaal 36.0. De TC vereist bovendien een actieve handicap, die wordt bereikt door ten minste 4 qualifying kaarten per jaar te spelen. Voor spelers die in aanmerking willen komen voor een selectieteam geldt dat ten minste 4 qualifying wedstrijdkaarten gespeeld moeten zijn en dat is deelgenomen aan de laatste

Clubkampioenschappen en Strokeplay kampioenschappen. Voor alle duidelijkheid, als de handicap dat toelaat, kunnen zowel 18-holes als 9-holes qualifying kaarten worden gespeeld. De TC bepaalt vooraf per team de maximale handicap van een speler.

  1. Bij een overschrijding van het maximaal aantal toegestane inschrijvingen zal worden geselecteerd op basis van tijdstip van inschrijving, handicap, deelname/resultaten aan/van qualifying wedstrijden, deelname aan de wintercups, de klasse waarin competitie werd gespeeld en de resultaten van het voorgaande competitiejaar. In het uiterste geval kan loting worden toegepast.
  2. Een speler dient op alle speeldagen (reguliere, reserve, promotie en finaledagen) in de competitie beschikbaar te zijn.
  3. Deelname aan teamtrainingen is voor spelers in selectieteams verplicht.
  4. Iedere speler dient een goede kennis van de regels en etiquette te hebben. Bijwonen van de jaarlijkse regelavond wordt aangemoedigd.
  5. Een speler dient zich op te geven voor de competitie door middel van het indienen van het opgaveformulier vóór 15 augustus, zodat teams kunnen worden ingedeeld en met de trainingen kan worden gestart zo snel mogelijk na 1 september.

 

De TC kan besluiten een speler die in een jaar – met aanvaardbare redenen – niet aan een eis kan voldoen, toch op te stellen. De TC kan besluiten een speler wegens ernstig of herhaaldelijk onsportief gedrag niet op te stellen.