Veel gestelde vragen reserveringssysteem

maandag 5 oktober 2020 11:33

FAQ Reserveringssysteem
1. Wat is de reden dat we geen gebruik kunnen maken van de spiraal?
Het RIVM stelde bij de heropening van de baan de eis dat iedereen die op de club komt, geregistreerd moet worden. Wellicht ten overvloede, dat geldt voor alle sportverenigingen en horecagelegenheden. De NGF heeft hieraan de richtlijn verbonden dat alle clubs moeten werken met een reserveringssysteem. Het reserveringssysteem vervangt dus de spiraal.

2. Waarom zijn de reserveringsregels onlangs gewijzigd?
Hoe graag wilde iedereen weer spelen toen het weer kon. Het bestuur voorzag dat de toeloop groot zou zijn en wilde zorgdragen dat alle leden de kans kregen om te spelen. Daarom is het aantal speelmogelijkheden per lid gelimiteerd. Deze limiteringen zijn geleidelijk opgeheven. Vanaf de opheffing van de limiteringen liepen de speelmogelijkheden heel snel vol en bereikten ons berichten van (werkende) leden die niet konden boeken. De informatie van het systeem liet zien dat veel leden om 00.00 uur boekten voor de dan nieuw geopende dag (meer dan 30% van alle boekingen) .
De reserveringsregels zijn onlangs gewijzigd om te voorkomen dat een kleine groep relatief veel speeltijd bezet houdt, terwijl deze met enige regelmaat kort tevoren wordt geannuleerd. Het bestuur heeft begrip voor deze enthousiaste leden die zo graag in de baan zijn en speelt zelf ook graag veel en vaak. Toch wil het bestuur er zijn voor alle leden, ook voor degenen die, bijvoorbeeld door werk of familieverplichtingen, verder vooruit moeten plannen.
Een recente analyse van de reserveringen laat overigens zien dat er nog steeds sprake is van forse aantallen foutieven en suspectfoutieven. Velen onder ons zijn zeer bedreven in het omzeilen van gestelde regels…. Dit laat onverlet dat het bestuur voor alle leden zoekt naar de beste richtlijnen en maatregelen die kunnen borgen dat we allemaal een bal kunnen slaan.

3. Mag ik maar twee keer spelen?
Nee! Iedereen mag zo vaak spelen als mogelijk is met 1000 leden. Het aantal openstaande reserveringen per lid is slechts beperkt tot twee om zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen een reservering te doen. Er is derhalve geen sprake van een speelbeperking. Er is slechts een reserveringsbeperking die beoogt om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te geven een tijdslot te reserveren.

4. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en waarom zijn deze ingevoerd?
Er kan tot 21 dagen vooruit gereserveerd worden. Dit geeft meer reserveringsmomenten en mogelijkheden tot boeken. Deze aantallen zijn gebaseerd op de volgende rekensom: 21 dagen vooruit boeken geeft 3000 mogelijkheden voor onze 1000 leden. Ieder kan 2 keer boeken. Dit getal wijzigt snel bij wijziging van de variabelen.
Greenfeespelers kunnen niet meer online reserveren. Ook dit moet meer reserveringsmomenten voor onze leden opleveren.

5. Kan de opening van de reservering naar 20:00 uur gezet worden?
Technisch gezien is dat mogelijk, er zijn echter twee redenen waarom het praktisch niet kan. De ene reden is dat Pro-Ware voor januari 2021 geen mankracht heeft om deze wijziging uit te voeren en ons gebruik van dit systeem tijdelijk is, de tweede dat de wijziging maatwerk voor Rozenstein zou zijn waaraan navenante kosten verbonden zijn. Het systeem werkt met 00:00 uur.

6. Mag ik nog maar 2 keer spelen in 3 weken?
Nee, er is geen speelbeperking. Het enige is dat er niet meer dan twee reserveringen gelijktijdig open mogen staan. Zodra eén van de twee is gespeeld kan een volgende reservering geboekt worden.

7. Bij het boeken krijg ik de foutcode “speler probeert te ver vooruit te boeken”. Hoe kan dit?
Deze foutmelding verschijnt als een naamveld niet is ingevuld. Een leeg veld wordt gezien als een onbekende speler (greenfeespeler), deze mogen niet digitaal boeken.

8. Geldt de reservering alleen voor de speler die de flight aanmaakt?
De telling van de reservering geldt voor alle in de flight opgenomen spelers.

9. Hoe kan ik een gemaakte boeking wijzigen (meer of minder spelers)?
De boeking kan gewijzigd worden door eerst de oorspronkelijke boeking te annuleren en vervolgens de nieuwe boeking erin te zetten.

10. Is dit systeem definitief?
Nee, het systeem is tijdelijk als gevolg van de coronamaatregelen. Het bestuur evalueert het gebruiksgemak zeer regelmatig waarbij de adviezen en opmerkingen van onze leden steeds worden meegewogen. Indien variabelen gewijzigd moeten worden, gebeurt dit.