Vanaf 11 november ‘Plaatsen’

donderdag 11 november 2021 11:13

Mogelijke Tijdelijke Plaatselijke Regels – zie bord bij tee 1

Wintergreens
Wintergreens gemerkt met een blauw paaltje in de hole moeten ontweken worden als GUR volgens Regel 25-1b.

Plaatsen
De Regel- en Handicapcommissie kan, als dat nodig is, tussen 1 november en 30 april ‘plaatsen’ toestaan, zonder dat daardoor sprake is van non-Qualifying Conditions. Als van toepassing dan wordt dat op zowel onze website als op het bord achter de 1e tee aangegeven met de tekst ‘Plaatsen’. De volgende Plaatselijke Regel is dan van toepassing:
“Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de bal merken voordat hij hem opneemt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole op een plek die niet in een hindernis of op een green is. De speler mag de bal eenmaal plaatsen en wanneer de bal is geplaatst, is hij in het spel.”

Ingebedde bal
“Door de baan (dus ook in de rough) mag een bal die is ingebed in zijn eigen pitchmark in de grond, zand uitgezonderd, zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt zo dicht mogelijk bij plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is.
Let op: deze Regel is dus niet van toepassing als de bal in een waterhindernis, een bunker of een waste area ligt. Een speler mag een belemmering bovendien niet volgens deze Regel ontwijken indien de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan een ingebedde bal.

Lift and clean
De Regel- en Handicapcommissie kan, als dat nodig is, buiten de periode 1 november – 30 april ‘lift and clean’ toestaan, zonder dat daardoor sprake is van non-Qualifying Conditions. Als van toepassing dan wordt dat op zowel onze website als op het bord achter de 1e tee aangegeven met de tekst ‘Lift and clean’. De volgende Plaatselijke Regel is dan van toepassing:
“Een bal mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De bal moet worden teruggeplaatst.”
Let op: de ligplaats van de bal moet worden gemerkt en de bal moet worden teruggeplaatst op exact de plaats vanwaar die werd opgenomen.

Versie 10 november 2021