Update 5 november reserveren starttijden

donderdag 5 november 2020 17:19

(English below)
Naar aanleiding van de nieuwe corona richtlijnen en het reserveren van starttijden, zijn er een aantal vragen en opmerkingen binnengekomen. Hieronder een update. Kijk voor al het nieuws omtrent corona en de maatregelen bij Rozenstein op de speciale ‘corona pagina’, rechtsboven op de website.

Update 5 november: 

 • Het is nog steeds mogelijk om als 1 speler te boeken.
  In dit geval registreert het systeem 1 naam op de opgegeven tijd en blijft de tweede naam open. Volgende 1 speler boekers zien deze open plek en kunnen hierop boeken. Op deze manier wordt de flight opgevuld. Indien men niet het risico wil lopen met een “onbekende” te spelen zal een boeking voor 2 personen moeten worden gemaakt waarbij direct beide namen ingegeven moeten worden.. Alle 1 speler boekingen staan op de boven beschreven manier in het systeem.
 • 18 holes kunnen niet meer geboekt worden. Gisteravond heeft het systeem in enkele gevallen 18 holes geaccepteerd, maar deze zijn teruggedraaid.
 • De boekingshorizon is geworden: maximaal 2 reserveringen binnen 7 dagen vooruit.

Problemen/foutmeldingen bij het boeken? Bij een foutmelding (bijv: ‘u boekt te ver vooruit’), graag een check op het volgende:

 1. Let op dat de namen van de medespelers (leden) op de juiste manier zijn ingevoerd:
  Geef de namen van medespelers op. Let op: vul hier de achternaam in, zonder tussenvoegsel. Klik op enter. Nu volgt een menu met leden die aan deze naam voldoen. Klik de juiste aan (selecteer). Alleen op deze manier wordt de juiste speler bevestigd en staat deze genoteerd in het systeem. De medespelers ontvangen nu ook een bevestigingsmail en de reservering staat bij iedereen in het dashboard.
  Let alstublieft goed op dat flightgenoten op deze manier worden toegevoegd!
 2. Wanneer één van de flightgenoten al twee boekingen open heeft staan, krijg je een foutmelding. Check even bij je flightgenoten of dat het geval zou kunnen zijn.

Update November 5th:

As a result of the new corona guidelines and the reservation of starting times, a number of questions and comments have been received. Below you will find an update. For all the news about corona and the measures at Rozenstein, please visit the special ‘corona page’ at the top right of the website.

 • It is still possible to book as 1 player.
  In this case the system registers 1 name at the specified time and the second name remains open. Next 1 player bookers will see this clearing and can book on it. This way the flight is filled. If you do not want to run the risk of playing with an “unknown” player, a booking for 2 persons will have to be made and both names will have to be entered immediately. All 1 player bookings are in the system as described above.
 • 18 holes can no longer be booked. Last night the system accepted 18 holes in some cases, but these have been reversed.
 • The booking horizon has become: a maximum of 2 bookings within 7 days in advance.

In case of an error message (e.g. ‘you are booking too far ahead’/’u boekt te ver vooruit’), please check the following:

 1. Make sure that the names of the fellow players (members) are entered correctly:
  Enter the names of fellow players. Note: fill in the surname here, without any infix. Click enter. Now follows a menu with members that match this name. Click on the correct one. This is the only way to confirm the correct player and it will be listed in the system. The fellow players now also receive a confirmation email and the reservation is listed in the dashboard.
  Please pay attention that flightmates are added this way!
 2. When one of the flightmates already has two bookings open, you will receive an error message. Please check with your flightmates if that could be the case.