Restaurant tot nader order gesloten

woensdag 30 september 2020 19:39

Naar aanleiding van de nieuw aangekondigde coronamaatregelen van afgelopen maandag, hebben we helaas op last van de gemeente en de veiligheidsregio Haaglanden vanochtend het restaurant moeten sluiten. De sluiting is tot nader order.
Als gevolg hiervan graag aandacht voor het volgende:

  • Golfbaan en alle oefenfaciliteiten zijn gewoon open. Starttijden dienen nog steeds geboekt te worden.
  • Er is iedere dag een supervisor aanwezig. De supervisor zit in de pro ruimte, graag hier melden! Ook voor introducés en greenfeespelers.
  • Kleedkamers en wc’s zijn nog toegankelijk.
  • WC in de baan open.
  • Lockerruimtes zijn toegankelijk.
  • Nieuwe reserveringen voor buggys, per e-mail naar het secretariaat, met vermelding van datum en starttijd.

Bij de vorige sluiting van het restaurant was er sprake van een complete lock-down van baan en clubhuis. Na 9 weken mocht Thomas weer open omdat wij als restaurant werden aangemerkt en niet als sportkantine.
Dit keer heeft de veiligheidsregio andere bewoordingen gebruikt: het gaat nu om ‘alle eet- en drinkgelegenheden bij sportaccomodaties en sportinrichtingen’ (Noodverordening art 2.3a). Helaas vallen wij daar ook onder waardoor Thomas nu dicht moet.

Tenslotte: mij wordt gemeld dat de echte oorzaak van sluiting van het restaurant ligt in het feit dat de horeca papieren van het restaurant niet in orde zouden zijn. Dit is flauwekul !

Houdt voor nieuwe updates en wijzigingen onze website goed in de gaten. Niet alle wijzigingen zullen per email worden gecommuniceerd.

Met hartelijke groet,

Geert Jan Mantel