Dinsdag 18 januari, ‘nulmeting’ van de baan. Hinder mogelijk.

vrijdag 14 januari 2022 13:30

Vanaf dinsdag 18 januari a.s. wordt er een nulmeting van de baan uitgevoerd door NiB ProSan.
U kunt daarvan hinder ondervinden. Geef de uitvoerder de ruimte om zijn werk te doen.
Een nulmeting is een inventarisatie van de huidige situatie, waarbij de resultaten worden meegenomen als uitgangspunt voor verder onderzoek en kwaliteitsverbetering van de baan.