18 holes weer mogelijk vanaf 23 maart

maandag 15 maart 2021 16:22

(English below)

Eindelijk weer 18 holes!
Na de invoering van de 3 en 4 ballen hebben wij besloten om verdere verruiming van de speelmogelijkheden door te voeren.

Met ingang van dinsdag 23 maart kunnen er weer boekingen voor 18 holes worden gemaakt:

• Het maximale aantal boekingen blijft 2 per week. Dit kunnen zowel 9 holes als 18 holes boekingen zijn.
• De starttijd voor de tweede 9 holes is 2 uur na de oorspronkelijke starttijd
o Is men eerder bij de tweede 9 dan zal men moeten wachten
o Is men te laat (ongeacht door welke omstandigheden) dan is de starttijd vervallen

De volgende mogelijkheden tot verdere verruiming kunnen hopelijk de komende tijd doorgevoerd worden:

 • Toename van het aantal boekingen. Afhankelijk van de drukte in de baan kunnen wij hiertoe besluiten
 • Invoeren van de bloktijden voor de vaste groepen (Hema’s, Damesdag, Instuif, Business Club, Herendag, Seniorenochtend en Inloop jeugd).
  o Dit is afhankelijk van heropening van tenminste het terras.
  o Meespelen bij deze groepen telt mee als een boeking
 • Clubwedstrijden. Hierover zal via de website en nieuwsbrief gecommuniceerd worden.

Alle wijzigingen zullen per mail en de Corona pagina van de website kenbaar gemaakt worden.

Wij verzoeken u om boekingen in geval van verhindering te annuleren.

En last but not least
WILT U DE ALGEMEEN GELDENDE CORONAREGELS BLIJVEN RESPECTEREN?
De regels treffen ons allemaal en hebben een reden die we niet kunnen beïnvloeden.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in de binnenruimte op het hele complex en zeker in de pro-ruimte.

*************************************************************************

Finally 18 holes again!

After the introduction of the 3 and 4 balls, we have decided to further broaden the playing options.

As of Tuesday, March 23, bookings for 18 holes can again be made:

 • The maximum number of bookings remains 2 per week. These can be either 9 holes or 18 holes bookings.
  The starting time for the second 9 holes is 2 hours after the original starting time
  o If you arrive earlier at the second 9, you will have to wait
  o If you are late (no matter what the circumstances) your starting time will be cancelled

The following possibilities for further expansion can hopefully be implemented in the near future:

 • Increase in bookings. Depending on how busy the track is we can decide to do this
 • Introduction of block times for the regular groups (Hemas, Ladies Day, Instuif, Business Club, Men’s Day, Senior Day and Walk-in Youth).
  o This depends on the reopening of at least the terrace
  o Playing along with these groups counts as a booking
 • Club competitions. This will be communicated via the website and newsletter.

All changes will be communicated via email and the Corona page of the website.

We ask you to cancel bookings in case you are unable to attend.

And last but not least
PLEASE RESPECT THE GENERAL CORONA RULES.
The rules affect us all and have a reason that we cannot influence.
Wearing a mouth mask is mandatory in the indoor area of the entire complex and especially in the pro-room.