Jeugd

Rozenstein is door de NGF officieel gecertificeerd als “committed to jeugd”. Dit houdt in dat de vereniging heeft aangetoond een structurele jeugdopleiding aan te bieden, waarbij de opleiding beantwoordt aan de door de NGF gestelde doelen om het jeugdgolf in Nederland op een hoger niveau te brengen. Teamleiders krijgen aan het begin van het seizoen een opleiding die hen in staat brengt de teams optimaal te begeleiden.

Onder het motto “Trainen, Spelen en Plezier” leidt de jeugdcommissie de jeugd op via het “negen stappen plan” van de NGF. De jeugd komt op Rozenstein binnen op basis van een jeugdjaarkaart. De Jeugdjaarkaart is er voor kinderen van 7 tot 21 jaar. Alle jeugd die zich aanmeldt wordt uitgenodigd op de openingsdag eind augustus/begin september, waar wordt bekeken welk niveau het kind heeft.

Trainingen worden gegeven in teamverband door de professionals Eduard Schwarz en Huite Hak. Teamleiders ondersteunen de trainingen en begeleiden de groepen niet alleen tijdens die trainingen maar ook bij de wedstrijden en overige evenementen gedurende het jaar.

Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd en golfervaring en er wordt getraind in groepen van maximaal zeven. De trainingen worden op een vast tijdstip gegeven en vallen zoveel mogelijk buiten de schoolvakanties. Gedurende de winter zal er een korte trainingsstop zijn.

Voor alle jeugdleden geldt de volgende Gedragscode (Code of Conduct)

Tenslotte is er een plan om van starter naar clubhandicap 54 te komen.