Jeugd

Rozenstein is door de NGF officieel gecertificeerd als “committed to jeugd”. Dit houdt in dat de vereniging heeft aangetoond een structurele jeugdopleiding aan te bieden, waarbij de opleiding beantwoordt aan de door de NGF gestelde doelen om het jeugdgolf in Nederland op een hoger niveau te brengen. Teamleiders krijgen aan het begin van het seizoen een opleiding die hen in staat brengt de teams optimaal te begeleiden.

Onder het motto “Trainen, Spelen en Plezier” leidt de jeugdcommissie de jeugd op via een door ons uitgebreid  “9 stappen plan” van de NGF. De jeugd komt op Rozenstein binnen op basis van een jeugdjaarkaart. De Jeugdjaarkaart is er voor kinderen van 7 tot 21 jaar. Alle jeugd die zich aanmeldt wordt uitgenodigd op de openingsdag eind augustus/begin september, waar wordt bekeken welk niveau het kind heeft.

Trainingen worden gegeven in teamverband door de professionals Eduard Schwarz en Huite Hak. Teamleiders ondersteunen de trainingen en begeleiden de groepen niet alleen tijdens die trainingen maar ook bij de wedstrijden en overige evenementen gedurende het jaar.
Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd en golfervaring en er wordt getraind in groepen van maximaal zeven. De trainingen worden op een vast tijdstip gegeven en vallen zoveel mogelijk buiten de schoolvakanties. Gedurende de winter is er een korte trainingsstop.

Voor de jeugd hebben we de eerste 3 stappen van het NGF plan uitgebreid om zo het plezier in en de uitdaging van golf zo groot mogelijk te houden. Het behalen van Handicap 54, stap 1 van het NGF plan, hebben we daarom in 5 stappen verdeeld. Deze stappen zijn: Par, Birdie, Eagle, Albatros en Hcp54.
Daarna is er de uitdaging om via de volgende twee stappen (ook stap 2 en 3 van het NGF plan) lager dan handicap 36 uit te komen en zo in de competitielijn in te kunnen stromen. Stap 2 is daarbij de jeugdspeler van Hcp54 naar Hcp te ontwikkelen en stap 3 is om vervolgens je spel onder Hcp36 te ontwikkelen zodat je een competitie speler kunt worden.

De reden om dit te doen is omdat het voor de jeugd leuk en fijn is toe te werken naar haalbare en uitdagende doelen om zo handicap 54 en uiteindelijk 36 of lager te halen. Voor elke stap hebben we beschreven wat de vereisten zijn.

Klik hier voor het plan om van starter via handicap 54 naar een handicap onder de 36 te komen.

Voor alle jeugdleden geldt de volgende Gedragscode (Code of Conduct)