Inschrijfformulier_Jeugdjaarkaart

Inschrijfformulier Jeugdjaarkaart 2024-2025 / Application form Youth card 2024-2025

  • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 32 MB.
  • Telefoon thuis / Tel homeMobiel nummer kind / Cell phone childMobiel nummer moeder / Cell phone motherMobiel nummer vader / Cell phone father
  • De jeugdcommissie communiceert bij voorkeur via e-mail. Vul e-mail adres in tbv communicatie / The Youth Committee prefers to communicate by e-mail. Fill in e-mail for all contact in Youth Plan
  • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 32 MB.
    (meerdere selecties mogelijk / Multiple options possible)
  • De Wassenaarse Golfclub Rozenstein houdt zich aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens die u via dit formulier aan de vereniging stuurt worden 2 jaar bewaard en daarna vernietigd. Wanneer de aanvraag omgezet wordt in een lidmaatschap gelden de regels omtrent de privacy zoals vastgelegd in de Statuten van de vereniging en in de privacy policy.