Inschrijfformulier_Jeugdjaarkaart

Inschrijfformulier Jeugdjaarkaart 2021-2022 / Application form Youth card 2021-2022

  • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 32 MB.
  • Telefoon thuis / Tel homeMobiel nummer kind / Cell phone childMobiel nummer moeder / Cell phone motherMobiel nummer vader / Cell phone father
  • De jeugdcommissie communiceert bij voorkeur via e-mail. / The Youth Committee prefers to communicate by e-mail.
  • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 32 MB.
    (meerdere selecties mogelijk / Multiple options possible)
  • De Wassenaarse Golfclub Rozenstein houdt zich aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens die u via dit formulier aan de vereniging stuurt worden 2 jaar bewaard en daarna vernietigd. Wanneer de aanvraag omgezet wordt in een lidmaatschap gelden de regels omtrent de privacy zoals vastgelegd in de Statuten van de vereniging en in de privacy policy.