Inschrijfformulier lidmaatschap 2025

Inschrijving lidmaatschap 2025

 • Telefoon thuisMobiel nummerExtra nummer
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, jpeg, Max. bestandsgrootte: 32 MB.
 • Let op: Jeugdkaarthouder is géén lid
 • Toelichting familieleden reeds lid (Jeugdkaarthouders en Bedrijfsleden buiten beschouwing laten)
  (meerdere opties mogelijk)
  Aangeven welke optie u in principe zou kiezen als u lid zou worden met ingang van 1 januari 2025
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, jpeg, pdf, Max. bestandsgrootte: 32 MB.
 • Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, jpg, jpeg, gif, png, Max. bestandsgrootte: 32 MB.
 • De Wassenaarse Golfclub Rozenstein houdt zich aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens die u via dit formulier aan de vereniging stuurt worden 2 jaar bewaard en daarna vernietigd. Wanneer de aanvraag omgezet wordt in een lidmaatschap gelden de regels omtrent de privacy zoals vastgelegd in de Statuten van de vereniging en in de privacy policy.