Groepsreservering

Voor het reserveren van een starttijd voor groepsreservering van leden met gasten, is de starttijd in overleg. Er kunnen in beperkte mate starttijden worden gereserveerd.
• Reservering kan gemaakt worden op maandag, woensdag en zaterdag (zaterdag vanaf 14.00 uur), mits de agenda dit toelaat
• Reserveren vanaf 3 flights, en/of indien het aantal flights niet door het lid zelf geboekt kan worden
• Reserveringen zijn op aanvraag en dienen bij voorkeur in een zo’n vroeg mogelijk stadium te worden aangevraagd
• Een lid mag 1 reservering per jaar maken
• Een reservering voor meerdere starttijden/groepsreservering voor leden, dient door de leden zelf geboekt te worden.