Gewoon lid en jeugdlid

Gewone leden en jeugdleden zijn stemgerechtigde leden die van alle faciliteiten van de vereniging gebruik mogen maken. Gewone leden zijn 21 jaar en ouder,  jeugdleden 20 jaar of jonger en in het bezit van een EGA of NGF-clubhandicap.
Jeugdleden betalen geen entreegeld terwijl de contributie de helft van de contributie voor gewone leden is. Voor gewone leden tot en met 26 jaar geldt dezelfde regeling als voor jeugdleden.
Zodra jeugdleden de leeftijd van 27 jaar bereikt hebben zijn zij in het daarop volgende jaar entreegeld verschuldigd overeenkomstig de regeling voor nieuwe leden (zie hierna, keuze uit meerdere opties).

Tarieven
Aan het lidmaatschap van de vereniging zijn de volgende kosten verbonden (geldig voor 2021, in de algemene vergadering van november kan de contributie aangepast worden):

Optie 1
€ 2500,– entreegeld (eenmalig)
€ 960,– contributie (jaarlijks)
€ 90,– catering fee (jaarlijks)
€ 19,– NGF lidmaatschap (jaarlijks)
Optie 2
€ 475,– entreegeld in 6 jaarlijkse termijnen
€ 960,– contributie (jaarlijks)
€ 90,– catering fee (jaarlijks)
€ 19,– NGF lidmaatschap (jaarlijks)
Optie 3
€ 300,– entreegeld in 10 jaarlijkse termijnen
€ 960,– contributie (jaarlijks)
€ 90,– catering fee (jaarlijks)
€ 19,– NGF lidmaatschap (jaarlijks)

Optie 3:
Deze optie kan alleen gekozen worden door personen van 55 jaar of jonger (peildatum 1 januari 2022).