GEO

Het stimuleren van duurzaam onderhoud in Nederland via planmatig beheer is rond 1994 begonnen met het programma Committed to Green. In 2010 werd een volgende stap gezet met de omzetting van Committed to Green naar GEO (staat voor Golf Environment Organization). Duurzaam golfbaanbeheer is inmiddels noodzaak geworden en steeds minder vrijblijvend. Golfbanen mogen vanaf 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat banen te maken hebben met een verbod om te beregenen. Ook wordt via GEO-certificering (verkregen in 2016) verdere bewustwording bereikt op allerlei andere vlakken (bijvoorbeeld energie en hulpbronnen, product- en ketenbeheer en mens en samenleving) en voorts wordt inzicht verkregen in de totale bedrijfsvoering van de golfbaan.

Onze baan verdient de meeste aandacht. Het is juist de baan die het golfen aantrekkelijk maakt. Om de baan goed te verzorgen zijn onze greenkeepers er het hele jaar mee bezig.
Ze werken volgens de richtlijnen die door diverse instanties zijn aangegeven. Op deze manier voldoet de baan aan de eisen die GEO er aan stelt. Zie ook het rapport GEO duurzaam beheer.