Corona

Nieuwe corona richtlijnen, 4 november 2020

Op grond van de gewijzigde richtlijnen in verband met Corona zullen ook op Rozenstein verder gaande maatregelen genomen worden.
Dit betekent:

 1. Er kan niet meer gespeeld worden met introducees, gasten of door greenfeespelers;
 2. Er mag nog maximaal met 2 spelers en 1 pro getraind worden. Voor de jeugd (tot 18 jaar) gelden geen gewijzigde maatregelen.
 3. De oefenfaciliteiten zijn uitsluitend voor leden toegankelijk.
 4. Op het gehele terrein van de golfclub geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Tot slot vragen wij u zich aan de al langer geldende regels te houden zoals:

 • Algemeen: houd je aan de algemene regels: blijf thuis bij klachten, houd afstand, ontsmet je handen;
 • Volg de looproutes zoals aangegeven door de pijlen;
 • Volg de aanwijzingen van de supervisor en de Marshal op;
 • Kom niet naar Rozenstein zonder vooraf gereserveerde starttijd

Bovengenoemde maatregelen gelden tot nader order. Zodra er mogelijkheden zijn wijzigingen door te voeren zullen wij die in overweging nemen.
Ondanks de verscherpte maatregelen wensen wij iedereen nog veel golfplezier.

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,
Ernst Cysouw.

Dear Members of Rozenstein,

On the basis of the amended guidelines relating to Corona, further measures will also be taken at Rozenstein.
This means:

 1. It is no longer possible to play with introductions, guests or green fee players;
 2. A maximum of 2 players and 1 pro can still be trained. For the youth (up to 18 years of age) no modified measures apply.
 3. The practice facilities are for members only.
 4. On the entire golf club site there is a maximum group size of 2 persons, taking into account the 1.5 meter distance.

Finally, we ask you to adhere to the rules that have been in force for a long time, such as:

 • stay at home in case of complaints, keep your distance, disinfect your hands;
 • Follow the walking routes as indicated by the arrows;
 • Follow the instructions of the supervisor and the Marshal;
 • Do not come to Rozenstein without a reserved start time.

The above measures apply until further notice. As soon as there are possibilities to make changes, we will consider them. Despite the increased measures we wish everyone a lot of golf fun.

On behalf of the board,
Kind regards,
Ernst Cysouw.

 

Corona maatregelen Golfclub Rozenstein per 14 oktober 2020

 • Algemeen: houd je aan de algemene regels: blijf thuis bij klachten, houd afstand, ontsmet je handen.
In de baan:

 • Toegang tot het golfterrein alleen met een gereserveerde starttijd op naam, maximaal 15 minuten voor de gereserveerde starttijd melden bij supervisor. Voor gebruik van de oefenfaciliteiten (Par3 baan en drivingrange) is inschrijven bij aankomst bij de supervisor noodzakelijk.
 • Bij het spelen van 18 holes is je doorkomst tijd voor hole 10 precies 2 uur na je starttijd op hole 1. Wees op tijd bij hole 10, pak desnoods je bal op. Er zit ook weer een flight achter je dus je kunt niet later starten op 10.
 • Spelers van 9 holes hebben ook een speeltijd van 2 uur.
 • Doorstroming op de baan is essentieel: Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en doorlopen.
 • De toiletten in de baan zijn open. Niet meer dan één persoon tegelijk naar binnen.
Oefenfaciliteiten:

 • Vooraf aanmelden bij de supervisor. Ook voor een les bij één van de pro’s.
 • Maximaal 30 minuten.
 • Driving range maximaal 20 minuten en alleen als er vrije matten zijn.
 • Oefen putting en pitching green is beperkt tot maximaal 4 personen tegelijkertijd.
 • Par3 baan, in flight van maximaal 2 personen.
Clubhuis:

 • In het clubhuis is het dragen van een mondkapje verplicht.
 • De greenfee balie is dagelijks open van 9.00 – 17.00 uur. U kunt hier terecht voor betaling van greenfees en introducties voor de 18 holes baan, Par 3, driving range etc. Tevens kunnen hier, de sleutels voor buggy’s worden afgehaald en sleutels voor de ballenautomaat worden opgeladen. Er kan alleen per pin betaald worden, geen contant geld.
 • Coffee to go is verkrijgbaar in clubhuis.
 • Toiletten zijn open. Kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Ga na het voltooien van de ronde meteen weer naar huis.
 • Volg het eenrichtingsverkeer naar het clubhuis, de lockerruimtes, de fietsenstalling en bij het verlaten van het terrein.

Lees hier het volledige ‘Protocol Golfclub Rozenstein per 14 oktober 2020’.

Routekaart golf: de NGF heeft de routekaart van de Rijksoverheid naar golf vertaald. Op dit moment is het ‘niveau 4’. Klik hier om te downloaden.