Corona

Lees hier de boekingsrichtlijnen voor leden

Algemene Regels:

De baan is uitsluitend geopend voor leden. Er worden geen greenfee spelers of introduc├ęs toegelaten.
De oefenfaciliteiten zijn uitsluitend voor leden toegankelijk.
Op het gehele terrein van de golfclub geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Tot slot vragen wij u zich aan de algemeen geldende regels te houden zoals:

  • Blijf thuis bij klachten, houd afstand, ontsmet je handen, draag een mondkapje in algemene ruimtes (ook de lockerruimtes);
  • Volg de looproutes zoals aangegeven door de pijlen;
  • Volg de aanwijzingen van de supervisor en de Marshal op

Kom niet naar Rozenstein zonder vooraf gereserveerde starttijd

General Rules:

The course is open to members only. No greenfee players or guests are allowed.
The practice facilities are open to members only.
A maximum group size of 2 people applies on the entire golfclub premises, with due regard for the 1.5 metre distance.

Finally, we ask you to observe the generally applicable rules such as:

  • Stay at home in case of complaints, keep your distance, disinfect your hands, wear a mouth mask in general areas (including the locker rooms);
  • Follow the walking routes as indicated by the arrows;
  • Follow the instructions of the supervisor and the Marshal.

Do not come to Rozenstein without a reserved start time.

Routekaart golf: de NGF heeft de routekaart van de Rijksoverheid naar golf vertaald. Op dit moment is het ‘niveau 5’. Klik hier om te downloaden.