Corona

Lees hier de boekingsrichtlijnen voor leden (update 26 juli)

Algemene Regels:
De baan is uitsluitend geopend voor leden. Introducees zijn vanaf 16 maart weer welkom. Er worden nog geen greenfee spelers toegelaten.
De oefenfaciliteiten zijn uitsluitend voor leden toegankelijk.
Op het gehele terrein van de golfclub geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Tot slot vragen wij u zich aan de algemeen geldende regels te houden zoals:

  • Blijf thuis bij klachten, houd afstand, ontsmet je handen, draag een mondkapje in algemene ruimtes (ook de lockerruimtes);
  • Volg de looproutes zoals aangegeven door de pijlen;
  • Volg de aanwijzingen van de supervisor en de Marshal op

General Rules:
The course is open to members only. Guests are welcome from March 16th. No greenfee players are allowed.
The practice facilities are open to members only.
A maximum group size of 4 people applies on the entire golfclub premises, with due regard for the 1.5 metre distance.

Finally, we ask you to observe the generally applicable rules such as:

  • Stay at home in case of complaints, keep your distance, disinfect your hands, wear a mouth mask in general areas (including the locker rooms);
  • Follow the walking routes as indicated by the arrows;
  • Follow the instructions of the supervisor and the Marshal.

Routekaart golf: de NGF heeft de routekaart van de Rijksoverheid naar golf vertaald. Op dit moment is het ‘niveau 5’. Klik hier om te downloaden.