Corona

Coronamaatregelen:

Vanaf vrijdag 25 februari:
• Het coronatoegangsbewijs vervalt.
• Het mondkapje is niet meer verplicht.
• 1,5 meter afstand houden is niet meer verplicht.

De basisregels blijven gelden, zoals het regelmatig wassen van de handen en volgens het kabinet is het verstandig om afstand te blijven houden, zeker voor oudere mensen. Dat is geen verplichting maar een advies.

Algemene Regels:
De baan is geopend voor leden en introducees. Greenfeespelers zijn niet toegestaan.

De oefenfaciliteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

En tenslotte:
Bij klachten blijf je thuis, ontsmet je handen als je op de club komt en help ons zo om Rozenstein veilig te houden

In English

Corona measures:

As of Friday, February 25:
– The corona access ticket will expire.
– The mouth mask is no longer mandatory.
– Keeping 1.5 meters distance is no longer mandatory.

The basic rules remain in place, such as washing hands regularly and, according to the cabinet, it is wise to keep your distance, especially for older people. This is not an obligation but an advice.

General Rules:

The course is open to members and guests. Green fee players are not allowed.

The practice facilities are open to everyone.

And finally:
In case of complaints stay at home, disinfect your hands when you come to the club and thus help us to keep Rozenstein safe.