Corona

Lees hier de boekingsrichtlijnen voor leden (update 26 juli)

Algemene Regels:
De baan is geopend voor leden en hun introducees. Greenfeespelers zijn weer beperkt toegestaan. Een teetijd kunt u reserveren bij het secretariaat.

De oefenfaciliteiten zijn weer voor iedereen toegankelijk.

In het restaurant is een coronatoegangsbewijs verplicht.

Tot slot vragen wij u zich aan de algemeen geldende regels te houden zoals:

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

General Rules:
The course is open to members and their guests. Green fee players are again allowed on a limited basis. You can reserve a tee time at the secretary.

The practice facilities are open to everyone again.

In the restaurant a corona admission ticket is required.

Finally, we ask you to observe the general rules such as:

  • Wash your hands frequently and thoroughly.
  • Give each other space. 1.5 metres remains a safe distance.
  • Stay at home in case of complaints and get yourself tested immediately.