Clubinformatie

  • Veilig sportklimaat:

Sinds enkele jaren voert NOC*NSF in samenwerking met alle sportbonden, w.o. NGF, een preventief beleid gericht op een veilig sportklimaat bij alle aangesloten clubs. Het doel van dit beleid is het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Rozenstein, aangesloten bij de NGF, onderschrijft dit beleid van NOC*NSF en NGF. We vinden het zeer belangrijk dat onze golfers en jeugd onbezorgd kunnen spelen in een veilig sportklimaat en bij de golfpro’s, begeleiders en vrijwilligers in veilige handen zijn.

Voor alle leden/vrijwilligers van de vereniging gelden de gedragsregels van de NGF zoals opgenomen in het NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (SI-Reglement). Zie ook artikel 32 van het commissiereglement Wassenaarse Golfclub Rozenstein van 1 augustus 2019. We zien een toenemende maatschappelijke aandacht voor het integer functioneren van bedrijven en instellingen. Ook voor sportverenigingen als de onze geldt dat. Daarom heeft het bestuur besloten dat binnen onze vereniging voor een aantal functies een VOG nodig is. Aan onze golfpro’s en jeugdbegeleiders vragen wij een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG).

Onze vereniging heeft ook een vertrouwenspersoon. Gegevens van de vertrouwenspersoon kunt u vinden op het ledengedeelte van onze website of opvragen bij het secretariaat.
Deze maatregelen sluiten aan bij de algemene preventie- & integriteits-maatregelen zoals geadviseerd door NOC*NSF en NGF. Hiermee proberen we ongewenste situaties bij Rozenstein te voorkomen.