Clubinformatie

Gewone leden en jeugdleden zeggen hun lidmaatschap schriftelijk op vóór 1 november van het lopende jaar.
Beëindiging van de status van oefenlid, theelid (A en B), bedrijfslid, beginnend golfer en jaarkaarthouder kan in een aantal gevallen worden omgezet.

  • Beginnend golfer (B-lidmaatschap); eindigt na 1 jaar.
  • Oefenlid; eindigt, zodra de status is omgezet in die van Theelid A dan wel nadat de persoon in kwestie weer gewoon lid is geworden van de vereniging dan wel na opzegging van de overeenkomst.
  • Theelid A; eindigt wanneer de persoon in kwestie (weer) lid is geworden van de vereniging dan wel oefenlid is geworden dan wel na opzegging van de overeenkomst.
  • Theelid B; eindigt na opzegging van de overeenkomst.
  • Bedrijfslidmaatschap; een bedrijfslidmaatschap eindigt indien de aanwijzing door de betrokken onderneming wordt ingetrokken, de bij overeenkomst vastgestelde termijn is verstreken, dan wel de overeenkomst op grond waarvan de status van bedrijfslid werd verkregen is ontbonden, dan wel dat nadat de persoon in kwestie ‘gewoon’ lid is geworden van de vereniging.
  • NGF-registratiekaarthouder; de overeenkomst met deze aangeslotenen eindigt automatisch na het verkrijgen van handicap 54 en/of nadat afname van lessen bij een aan de vereniging verbonden professional is gestaakt.