Clubinformatie

Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Wassenaarse Golfclub Rozenstein. De Wassenaarse Golfclub Rozenstein streeft ernaar om deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Daarbij betracht de Wassenaarse Golfclub Rozenstein grote zorgvuldigheid. Het is echter mogelijk dat inhoud van deze website toch verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend.

De Wassenaarse Golfclub Rozenstein kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de site of van de aangeboden informatie op www.rozenstein.nl.
Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld.
De Wassenaarse Golfclub Rozenstein kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze websites en/of pagina’s en van de informatie die daarop staat.

De Wassenaarse Golfclub Rozenstein behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos worden begrepen.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Wassenaarse Golfclub Rozenstein is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Mochten er vragen of opmerkingen omtrent deze website zijn en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan je denkt dat deze onjuist is, maak dit aan ons kenbaar via secretariaat@rozenstein.nl.