Clubinformatie

Historie van Rozenstein

Golfclub Rozenstein dankt haar naam aan de gelijknamige boerenhoeve waar tot 1897 rozen voor de parfumindustrie werden geteeld op het terrein waar nu de golfbaan is aangelegd. Maar de geschiedenis van de landerijen gaat verder terug.
De eerste eigenaar van wie we de naam weten, is Jan Cornelis van Haastrecht; het is dan de tweede helft van de 17e eeuw. Daarna is het gebied enige malen in andere handen overgegaan. In 1860 komt het in het bezit van Godfried Hendrik Leonard Baron van Wassenaer van Catwijck. Zijn nazaten verpachten op enig moment de grond aan de gemeente Wassenaar, die het op haar beurt verpacht aan derden. In 1933 wordt de boerderij met erf en opstallen in eigendom verkregen door de grootvader van Gerrit van Santen, de huidige eigenaar.

In de jaren 80 van de vorige eeuw neemt de golfsport een enorme vlucht en bestaat in Wassenaar behoefte aan een tweede golfbaan. Met medewerking van de Gemeente wordt op 25 oktober 1983 de Stichting Openbare Golf Wassenaar opgericht. Het aantal begunstigers stijgt geleidelijk tot 450 in augustus 1984. Op 4 september van datzelfde jaar wordt de Wassenaarse Golfclub Rozenstein opgericht en op 25 oktober 1984 geeft de gemeente Wassenaar goedkeuring voor de baanaanleg van negen holes; de huidige Zuidbaan. In mei 1986 kan de eerste bal worden geslagen. Inmiddels heeft Gerrit van Santen ‘het koeienboeren’ eraan gegeven. Hij verkoopt zijn pinkenstal aan Rozenstein die wordt omgebouwd tot clubhuis.

Begin 1990 ontstaat de mogelijkheid tot uitbreiding aan de overkant van de Kokshornlaan. Na goedkeuring door de ledenvergadering wordt begonnen met de werving van nieuwe leden en het ingang zetten van de nodige vergunningenprocedures. Dit resulteert  in de aankoop van de 18 ha. bollenland in augustus 1991 en de aanleg van de tweede 9 holes – de huidige Noordbaan – in 1992.
In augustus 1996 zijn alle 18 holes bespeelbaar, niet nadat eerst nog  in 1993 de  kleilaag  van de Zuidbaan  wordt ondergespit en de zandlaag naar boven gehaald  om een betere waterdoorlating te verkrijgen.

In het najaar van 1998 verkrijgt Rozenstein de A-status voor de hele baan.