Clubinformatie

Ernst Cijsouw, Sport
Benoemd en mogelijk herkiesbaar, nov 2017-nov 2021
Handicart Consul, Jeugd commissie, Marshal commissie, Old Grand Dad, Professionals, Regel- en Handicap commissie, Technische commissie, Wedstrijd commissie en Pro’s
Charlotte de Jongh, Sfeer
Benoemd en mogelijk herkiesbaar, nov 2018-nov 2022
Bridge commissie, Clubhuis commissie, Damesdag commissie, Golfweek commissie, Heerendag commissie, HEMA’s, Senioren commissie, Woensdag Instuifcie.

Marja Oosten

Annette Franke

Secretariaat (Annette Franke en Marja Oosten): 
⦁ Bereikbaar op: 070 – 5117846.
⦁ Openingstijden: Ma t/m Vr van 09.00 – 17.00 uur.
⦁ Gesloten op de dagen en tijden waarop het clubhuis gesloten is en daarnaast ook op:
⦁ nieuwjaarsdag
⦁ 2e paasdag
⦁ Koningsdag
⦁ 5 mei in lustrumjaren
⦁ Hemelvaartsdag
⦁ 2e Pinksterdag