Clubinformatie

Paul de Man, Voorzitter
Benoemd en mogelijk herkiesbaar, nov 2023-nov 2027
Strategie en beleid, Marketing en Communicatie, Statuten en reglementen, Aannamebeleid, Nieuwe leden Commissie, Externe relaties, NGF, Commissie van Advies, Commissie van Beroep, Communicatie Commissie
Cees Jan Asselbergs, Infrastructuur
Herbenoemd tot uiterlijk nov 2025
Baan en natuur, Gebouwen & installaties, Infrastructuur, Duurzaamheid/ Committed to Green, Facilitaire zaken, Greenkeepers, Baancommissie, Gebouwen & technische installaties Commissie
Carien Roodenburg-Princen, Secretaris
Benoemd en mogelijk herkiesbaar, nov 2023-nov 2027
Secretariaat, Bedrijfsvoering en personele zaken, Contracten, Beleid administratieve processen, Jaarverslagen, Website, Vertrouwens & Gezondheids Commissie
Sabina Nooteboom, Clubhuis en evenementen
Benoemd en mogelijk herkiesbaar, nov 2022-nov 2026
Evenementen (anders dan wedstrijden), Clubhuis en horeca, Golfkleding en merchandising, Clubhuiscommissie, Bridgecommissie, Golfweekcommissie, Woensdag instuifcommissie, Lustrumcommissie, Tjandi Commissie, HeMa’s, Seniorencommissie, Damesdagcommissie, Heerendagcommissie
Oscar Jonker, Penningmeester
Benoemd en mogelijk herkiesbaar, mei 2023-mei 2027
Financiën, Beleid financiële processen, Banken, Sponsoring & Business Club Commissie, CAO, Contracten, waaronder pachtcontracten en horeca, Verzekeringen, Commissie van Onderzoek, IT Commissie, Lidmaatschappen
Dorine Wentrup, Sport
Benoemd en mogelijk herkiesbaar, nov 2022-nov 2026
Jeugdbeleid / Jeugdcommissie, Beleid competitie en talentontwikkeling, Golfprofessionals, Regel- en handicap Commissie, Technische Commissie, Wedstrijdcommissie, Marshal Commissie, Old Grand Dad, Handicart Commissie/counsel, Commissie Baangebruik

secretariaat