Clubinformatie

Geert Jan Mantel, Voorzitter
Benoemd en niet herkiesbaar, nov 2019-nov 2023
Commissie van Advies, Commissie Baangebruik, Commissie van Beroep, Communicatie commissie, Handicart Consul, NGF, Beleidsplan, Toekomstplannen, Externe relaties
Cees Jan Asselbergs, Infrastructuur
Benoemd en mogelijk herkiesbaar, nov 2019-nov 2023
Baan commissie, Commissie Gebouwen en Technische Installaties,  Committed to Green, Marshal commissie
Marijke Kasten-Van ’t Riet, Secretaris
Benoemd en mogelijk herkiesbaar, nov 2022-nov 2026
Contracten, CAO, secretariaat, Veiligheid & Gezondheid, Website actualiseren
Charlotte de Jongh-van Zwieten, Secretaris a.i.
Tijdelijke waarneming Marijke Kasten-Van ’t Riet
Dorine Wentrup, Sport
Benoemd en mogelijk herkiesbaar, nov 2022-nov 2026
Jeugd commissie,  Professionals, Regel- en Handicap commissie, Technische commissie, Wedstrijd commissie
Oscar Jonker, Financiën
Benoemd en mogelijk herkiesbaar, mei 2023-mei 2027
Banken, Commissie van Onderzoek, Commissie Nieuwe Leden, Restaurant, Business Club en Sponsor commissie
Andie Bouma, Bestuurslid
Benoemd mei 2019
Sabina Nooteboom, Sfeer
Benoemd en mogelijk herkiesbaar, nov 2022-nov 2026
Bridge commissie, Clubhuis commissie, Damesdag commissie, Golfweek commissie, Heerendag commissie, HEMA’s, Old Grand Dad, Senioren commissie, Woensdag Instuifcie

secretariaat