Clubinformatie

Vanaf 1 juni 2024 verwelkomen wij graag weer nieuwe aanmeldingen voor het lidmaatschapsjaar 2025.
Voor het aannemen van nieuwe leden per 1 januari 2025 hanteert de Wassenaarse Golfclub Rozenstein onderstaande toelatingsprocedure. Hiertoe verzoeken wij je vriendelijk na 1 juni, doch voor 1 september 2024 met een digitaal formulier je gegevens en de bijbehorende stukken op te sturen. Belangrijk is dat je, voordat je begint met invullen, de gevraagde bijlagen verzamelt op je pc of laptop, te weten:

  • scan van je clubhandicap- of EGA handicap pasje van de NGF
  • motivatiebrief voor de aanvraag van het lidmaatschap
  • een digitale foto van uzelf. Graag géén gescande (pas)foto

Let er ook op dat je een bevestiging van je inschrijving krijgt! Controleer ook je SPAM mailbox. Zo niet, dan is er iets fout gegaan, probeer het dan opnieuw. Stuur bij twijfel een mail naar het secretariaat.
Een kandidaat voor het lidmaatschap van de Wassenaarse Golfclub Rozenstein kan zich ieder jaar opgeven. Van de opgaven wordt een verzamellijst gemaakt waaruit kandidaten worden geselecteerd. Dit proces herhaalt zich ieder jaar. De verzamellijst vervalt aan het eind van het jaar. Hij/zij zal zich dus ieder jaar opnieuw moeten opgeven.

Aanmeldformulier

Verdere procedure :

  • Puntensysteem; het behaalde aantal punten is een belangrijk criterium, maar daarnaast telt de overige verstrekte informatie mee bij de selectie. Vandaar dat de motivatiebrief belangrijk is. In de recent achter ons liggende jaren ontvingen wij een overweldigend aantal aanmeldingen voor het lidmaatschap (Corona-effect?). Uiteraard weten wij niet of deze trend zich voortzet, maar het is een feit dat we voor het komende jaar slechts een zeer gering aantal nieuwe leden kunnen aannemen. Daarom zal dit jaar een terughoudend aannamebeleid worden gevoerd.
  • Advies; een kandidaat-lid dat nog geen Clubhandicap 54 heeft komt niet in aanmerking voor een gewoon lidmaatschap, maar wel voor een eventueel lidmaatschap van een beginnend lid.
  • Ballotage vindt niet plaats.
  • Jeugd; Rozenstein heeft een Jeugdplan voor jeugd van 6 tot 21 jaar.

Tijdschema lidmaatschap per 1 januari 2025

1 juni 2024 aanmelding geopend
1 september 2024 aanmelding gesloten
30 september 2024 berichtgeving aan aanmelders
1 oktober – 1 november 2024 voorhangen
uiterlijk 20 november 2024 bericht inzake lidmaatschap