Clubinformatie

Vanaf 1 juni 2022 verwelkomen wij graag weer nieuwe aanmeldingen voor het lidmaatschapsjaar 2023.
Voor het aannemen van nieuwe leden per 1 januari 2023 hanteert de Wassenaarse Golfclub Rozenstein onderstaande toelatingsprocedure. Hiertoe verzoeken wij je vriendelijk na 1 juni, doch voor 1 september 2022 met een digitaal formulier je gegevens en de bijbehorende stukken op te sturen. Belangrijk is dat je, voordat je begint met invullen, de gevraagde bijlagen verzamelt op je pc of laptop, te weten:

  • scan van je clubhandicap- of EGA handicap pasje van de NGF
  • motivatiebrief voor de aanvraag van het lidmaatschap
  • een digitale foto van uzelf. Graag géén gescande (pas)foto

Let er ook op dat je een bevestiging van je inschrijving krijgt! Controleer ook je SPAM mailbox. Zo niet, dan is er iets fout gegaan, probeer het dan opnieuw. Stuur bij twijfel een mail naar het secretariaat.
Een kandidaat voor het lidmaatschap van de Wassenaarse Golfclub Rozenstein kan zich ieder jaar opgeven. Van de opgaven wordt een verzamellijst gemaakt waaruit kandidaten worden geselecteerd. Dit proces herhaalt zich ieder jaar. De verzamellijst vervalt aan het eind van het jaar. Hij/zij zal zich dus ieder jaar opnieuw moeten opgeven.

Verdere procedure :

  • Puntensysteem; het behaalde aantal punten is een belangrijk criterium, maar daarnaast telt de overige verstrekte informatie mee bij de selectie. Vandaar dat de motivatiebrief belangrijk is. Er wordt een enigszins terughoudend aannamebeleid gevoerd.
  • Advies; een kandidaat-lid dat nog geen Clubhandicap 54 heeft komt niet in aanmerking voor een gewoon lidmaatschap, maar wel voor een eventueel lidmaatschap van een beginnend lid.
  • Ballotage vindt niet plaats.
  • Jeugd; Rozenstein heeft een Jeugdplan voor jeugd van 6 tot 21 jaar.

Tijdschema lidmaatschap per 1 januari 2022

1 juni 2021 aanmelding geopend
1 september 2021 aanmelding gesloten
30 september 2021 berichtgeving aan aanmelders
1 oktober – 1 november 2021 voorhangen
uiterlijk 20 november 2021 bericht inzake lidmaatschap