Bezoekers

Spiraalgebruik

  • Plaats een bal bovenin de spiraal. Eén bal per groep, een groep bestaat maximaal uit 4 spelers.
  • Probeer zeker 5 minuten voor je afslag speelklaar bij de spiraal aanwezig te zijn.
  • Indien de groep die aan de beurt is niet, of niet volledig, aanwezig is en derhalve niet wil/kan afslaan, mag de bal door de speler(s) van de daaropvolgende groep uit de spiraal worden gehaald en naast de spiraal worden gelegd, waarna die groep afslaat.
  • De speler of de groep waarvan de bal geoorloofd uit de spiraal is verwijderd, moet opnieuw een bal BOVEN IN de spiraal plaatsen.
  • Je mag de bal niet uit de spiraal halen en één of meerdere posities terug in de spiraal frommelen.
  • Bij verschil van inzicht: raadpleeg de dienstdoende Marshal. Hij/zij is bevoegd om de volgorde te bepalen.