Beginnend golfer lidmaatschap

Lijkt golf u wel wat, maar u weet het nog niet zeker? Meldt u zich dan aan voor het zogenaamde B-lidmaatschap.
Met dit lidmaatschap kunt u een jaar gebruik maken van de oefenfaciliteiten, de par-3 baan en heeft u onbeperkt toegang tot het clubhuis. Zo kunt u, zonder dat u kosten maakt door bijvoorbeeld het entreegeld, een jaar lang kijken of golf iets voor u is. Na dit jaar vervalt het lidmaatschap automatisch. Wel krijgt u, indien u in dat jaar een handicap 54 heeft behaald, extra punten mocht u zich willen aanmelden voor een gewoon lidmaatschap van de vereniging.
Voor alle duidelijkheid: dit lidmaatschap staat uitsluitend open voor personen van 18 jaar en ouder die stap 2 van het NGF stappenplan (oude GVB) nog niet hebben gehaald.

De Wassenaarse Golf Academy geeft les volgens het NGF Stappenplan. Meer informatie hierover is te vinden op de NGF site.

De inschrijving voor Beginnend Golfer is open van 1 juni tot 1 september 2024 voor het lidmaatschapsjaar 2025.

Aanmeldformulier Beginnend Golfer

Tarieven (voor een jaar)

Clubbijdrage € 428,– (40% van de gewone contributie)
NGF bijdrage € 24,50
Catering fee € 62,50 (50% gewone catering bijdrage)
E-range key € 10,– eenmalig, voor gebruik ballenautomaat op de driving-range

Aanmelden B-Lidmaatschap
Voor het aanmelden voor het B-lidmaatschap dient u gebruik te maken van het digitale inschrijvingsformulier (vanaf 1 juni tot 1 september).

Rechten

  • Gebruik maken van alle oefenfaciliteiten, de pitch- en putbaan en het clubhuis.
  • Zodra baanpermissie is verkregen mag gebruik worden gemaakt van de 18 holes baan, dagelijks na 15.00 uur (in het weekend vrijdag t/m zondag na 16.00) mits gespeeld wordt met iemand met een EGA handicap van maximaal 36.
  • In geval er een wedstrijd op de baan is, mag niet binnen een uur na de laatste starttijd van de wedstrijd gestart worden.

Beperkingen

  • Een beginnend golfer lid moet bij aanvang van het lidmaatschap minimaal 18 jaar zijn.
  • Beginnend golfer leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering maar geen stemrecht.
  • Zij hebben geen introductierecht.

Plichten

  • Les nemen bij De Wassenaarse Golf Academy met als doel het behalen van baanpermissie en vervolgens een clubhandicap. Bij voldoende belangstelling zal De Wassenaarse Golf Academy groepslessen organiseren.
  • Zich houden aan alle regels die gelden voor de gewone leden en gasten van Rozenstein.

Duur
Maximaal een jaar (januari – december). Het beginnend golfer lidmaatschap kan daarna niet verlengd worden.

Aanmelden gewoon lidmaatschap
Beginnend golfer leden die een clubhandicap hebben behaald kunnen zich aanmelden als gewoon lid van Rozenstein en krijgen extra punten bij de selectieprocedure.

Juridische status
De formele status is die van aangeslotene (zie statuten artikel 3.2.). De verbinding aan de vereniging is per overeenkomst.