Baan

Er zijn plaatselijke regels . Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen, hekken met witte markering of door de sloten die het terrein begrenzen. De bedoelde sloten zijn dan buiten de baan.

Tijdelijke Lokale Regels

Rozenstein Plaatselijke regel: Plaatsen
“Als enig deel van de bal het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager raakt, mag de speler zonder straf éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied met de volgende kenmerken:
• Referentiepunt: de plek van de oorspronkelijke bal.
• Afmeting van het gebied gemeten vanaf het referentiepunt: de lengte van een scorekaart = 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
• Beperkingen voor het gebied waarin de bal mag worden geplaatst:
» mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt; en
» moet in het algemene gebied van de baan zijn.
Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van deze Plaatselijke Regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.”

Rozenstein Plaatselijke regel: Schoonmaken
“Als de bal in het algemene gebied ligt, mag de bal worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf. De speler moet de plek van de bal eerst markeren voordat hij wordt opgenomen (zie Regel 14.1) en de bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (zie Regel 14.2).
Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van deze Plaatselijke Regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.”


Verboden speelzone
Veel orchideeën zijn wettelijk beschermde planten met een groei- en bloeitijd in april-juli (foto op mededelingenbord bij hole 1). Orchideeën, gebied dat is omgeven door blauwe palen of een witte lijn, jonge aanplant gemerkt met een blauw lintje en aangepaalde bomen. De belemmering door de verboden speelzone moet zonder straf worden ontweken volgens Regel 16.1f. Ganzen- en zwanenpoep mag worden behandeld als los natuurlijk voorwerp (regel 15.1) of grond in bewerking (GUR) (Regel 16.1).

Ready golf, speeltempo
Speel ready golf. En als het duidelijk is dat een achteropkomende speler of groep sneller kan spelen, behoort een groep, óók als die geen hole afstand heeft verloren op de volgende groep, die snellere speler of groep door te laten. Onnodig oponthoud wordt bestraft volgens Regel 5.6a.