Baan

Er zijn plaatselijke regels. Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen, hekken met witte markering of door de sloten die het terrein begrenzen. De bedoelde sloten zijn dan buiten de baan.

Tijdelijke Lokale Regels

Verboden speelzone
Veel orchideeën zijn wettelijk beschermde planten met een groei- en bloeitijd in april-juli (foto op mededelingenbord bij hole 1). Orchideeën, gebied dat is omgeven door blauwe palen of een witte lijn, jonge aanplant gemerkt met een blauw lintje en aangepaalde bomen. De belemmering door de verboden speelzone moet zonder straf worden ontweken volgens Regel 16.1f. Ganzen- en zwanenpoep mag worden behandeld als los natuurlijk voorwerp (regel 15.1) of grond in bewerking (GUR) (Regel 16.1).

Ready golf, speeltempo
Speel ready golf. En als het duidelijk is dat een achteropkomende speler of groep sneller kan spelen, behoort een groep, óók als die geen hole afstand heeft verloren op de volgende groep, die snellere speler of groep door te laten. Onnodig oponthoud wordt bestraft volgens Regel 5.6a.