Update renovatie green 14: De werkzaamheden verlopen voorspoedig, de green is ingezaaid en mag niet betreden worden

vrijdag 26 mei 2023 12:36

De werkzaamheden verlopen voorspoedig, de green is ingezaaid en mag niet betreden worden ook al ligt uw bal daar.

https://rozenstein.nl/baan/renovatie-green-hole-14/

N.B.: De renovatie heeft geen gevolgen voor de course rating omdat de tijdelijke green op minder dan 50 meter van het midden van de oorspronkelijke green ligt.