periodieke baancontrole, visuele beoordeling

dinsdag 9 augustus 2022 15:15

In het Baanbeheerplan staat beschreven dat een aantal keren per jaar een visuele controlebeoordeling wordt uitgevoerd. Deze beoordeling wordt uitgevoerd om de kwaliteitsontwikkeling van de baan te volgen en wordt uitgevoerd door een vertegenwoordiger van NiB ScanPro.
De visuele beoordeling is in juli jl. uitgevoerd, met de volgende uitgangspunten:
  • In het Baanbeheerplan hebben we vastgesteld dat het gewenste kwaliteitsniveau in de zomer B+ moet zijn.
  • De holes zullen niet vooraf bekend zijn; daarmee wordt voorkomen dat er gericht onderhoud wordt gepleegd. Hierdoor is het resultaat zo objectief mogelijk.