heden zijn alle eco-zones gemarkeerd: rode paaltjes met groene kop (verboden speelzone) lees verder

donderdag 1 juni 2023 08:47

De eco-zones in de baan zijn gemarkeerd. Deze zones worden aangegeven met rode paaltjes met een groene kop en geven kwetsbare gebieden aan. Deze paatjes geven ook aan dat deze hindernis een verboden gebied is en niet betreden mag worden.

Hier geldt dan ook Golfregel 17.1.e: Verplicht ontwijken van een belemmering door een verboden speelzone binnen een hindernis, met 1 strafslag.

Doel van de Regel: Regel 17 geldt specifiek voor hindernissen. Hindernissen zijn waterpartijen of andere door de commissie aangewezen gebieden waar een bal vaak verloren raakt of van waar niet kan/mag worden gespeeld. Spelers mogen met één strafslag gebruikmaken van specifieke ontwijkopties om de hindernis te ontwijken om een bal van buiten de hindernis te spelen.

De bal mag niet uit de hindernis gehaald worden, ook niet met een hengel!

Green 14. Voor de rode paaltjes met groene kop bij de green van hole 14 gelden dezelfde regels 17.1.e. De eerder genoemde regel is niet juist.